De harmonische adem

 Ademwerk wordt zeer persoonlijk beleefd. Ik zeg dit met nadruk omdat er vaak allerlei wilde ‘cowboyverhalen’ over worden geschreven. Het lezen van dit soort verhalen schept verwachtingen. Je kunt je dan niet echt meer openstellen voor wat er spontaan gebeurt. Het is beter er ‘blanco’ aan te beginnen zonder te streven naar bepaalde ervaringen of resultaten. Dan wordt het ademen één harmonisch geheel. Ademen is belangrijker dat wat er ook om ons heen gebeurt, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Als we niet meer ademen zijn we morsdood. Tussen de eerste inademing en de laatste uitademing speelt ons leven zich af. Vandaar dat inademen in verband wordt gebracht met leven en uitademen met dood. Met elke uitademing sterf je en met elke inademing wordt je herboren. Bij elke uitademing stroomt je oude leven naar buiten en bij iedere inademing stroomt een nieuw leven bij je naar binnen. Bij elke uitademing sterf je aan het verleden en bij elke inademing vindt hergeboorte plaats. Wanneer je elk moment moet sterven dan is er geen verleden meer, maar ook geen toekomst. Er is alleen het huidige moment en in dat ene moment sterf je en word je herboren. Dus wat mij betreft reincarneer je niet in een volgend leven, maar bij iedere ademhaling. Bij iedere ademhaling bloei je op. Dan word je opnieuw een kind zonder de last van het verleden en de angst voor de toekomst. Want angst ontstaat alleen door het verleden of door de toekomst. Het huidige moment is vrij van angst

We hebben een ding gemeen

We hebben één ding gemeen, we delen dezelfde lucht met elkaar. Of we nu in de trein zitten, op kantoor of thuis op de bank, altijd ademen we met elkaar dezelfde lucht in. Vaak zeggen we : ‘ik haal adem’. Maar er is wel een ‘ik’ die ademhaalt? Want wanneer je opzoek gaat naar degene die ademt, zal je niemand vinden. Wat mij betreft is ademhalen gewoon iets wat vanzelf gebeurt. Sterker nog, het is zelfs onmogelijk om niet te ademen. Alles wat leeft wordt geademd. De adem is niet in ons, maar wij zijn in een ‘grote ademhaling’. Via deze ademhaling zijn we voortdurend verbonden met alles en iedereen. Ademen heeft dus iets met ‘aanwezigheid’ en met ‘verbinden’ te maken. Velen onder ons trachten op zichzelf te bestaan. Maar wie op zichzelf wil bestaan, separeert zich van de ‘grote ademhaling’ en leidt een afgescheiden bestaan. Ademen zorgt er dus voor dat we ons niet helemaal afscheiden. Zodat we niet geheel ontoegankelijk worden en verstrikt raken in ons ‘ ik ‘. Want hoe graag we ons telkens weer met een ‘ik’ vereenzelvigen, de adem dwingt ons de verbinding met het ‘grotere geheel’ in stand te houden. En dat is maar goed ook, want zou je dat puur aan je ‘ik’ overlaten, dan zal daar weinig van terecht komen.

Ademen en niets doen

Ademen en ‘niets doen’ is een  van de belangrijkste houdingen bij Ademwerk. Want je moet de adem laten gaan en het ‘niet doen’.   Als  je de adem ‘laat gaan’ en je het zelf ‘niet doet’ ,  kun je makkelijker diep  ademen. Wanneer je je lichaam laat ademen ontstaan er spontaan diepere gevoelens,  ook kan je lichaam spontaan gaan bewegen. ‘Doen’ kan het voelen remmen of blokkeren. Voorbeeld: als je snel naar het station loopt om de trein te halen  ervaar je geen enkel gevoel,  behalve dat je bang bent de trein niet te halen. Hierdoor worden al je bewegingen beheerst door het doel, en heb je jezelf getransformeerd tot een machine, totdat het doel bereikt is. Maar je bent geen machine, want die hebben geen gevoelens. Als het ademen vloeiend verloopt, kost het geen enkele  inspanning. Als het inspanning kost, betekent het dat  je ‘het doet’. Je spant je in als het doel of het resultaat  belangrijker is dan het proces. Verloopt het ademen vloeiend  dan geeft dat een aangenaam gevoel,  als het inspanning kost gaat het moeizaam,  omdat het met de wil gebeurt.  Als je je best gaat doen ‘leef je in de tijd’’ en dat heeft een remmend effect op op je gevoel, omdat het bewuste controle inhoud. Het is zaak het ademen meer te laten gebeuren dan het ‘te doen’. Je volledig overgeven aan een spontane ademhaling brengt je terug ‘in het huidige moment’, dat is waar het omgaat.

 

De Circulaire ademhaling

 

Er is sprake van een circulaire ademhaling als de in-en uitademing een  doorlopende beweging is, zonder pauzes of onderbreking. Ik gebruik de term circulaire ademhaling omdat dit een beeld oproept van een ademhaling, die als een cirkel, geen begin en geen einde heeft. Maar hoe we het ook noemen de nadruk blijft liggen op een steeds herhalende beweging van een naar binnen en naar buiten stromende ademhaling, zonder deze te onderbreken, in te houden of af te knijpen. Door de adem af te knijpen hebben we in het verleden de energie van alle psychische stress, traumatische ervaringen en andere residu’s verdrongen. Die verdrongen energie werd in het zenuwstelsel opgeslagen. Maar de ademhaling die energie onderdrukt kan die ook weer bevrijden. Want door voluit en vrijuit te ademen kunnen we die opgeslagen energie ook weer vrijmaken. Een bewust circulaire ademhaling biedt ons die mogelijkheid. Hoe moeilijk het ook lijkt te zijn, in werkelijkheid is er niet meer voor nodig dan de aandacht naar onze ademhaling te brengen en deze naar binnen en dan weer naar buiten te laten vloeien. Wanneer die ademhaling bovendien samenvalt met een innerlijke houding van dynamische ontspanning en actieve acceptatie, ontstaat een gevoel van:  ‘alles is goed zoals het is’. Het gaat hier dus niet  om jezelf te veranderen, of te verbeteren Voor sommigen kan dit misschien tijdelijk bevrijdend zijn. Maar het gaat uit van de veronderstelling dat wanneer je ‘anders’ zou zijn je je gelukkig en bevrijd zou voelen. Dat is een miskende aan ‘tijd gebonden gedachte’. Het gaat hier om buiten ‘de tijd’ contact te maken met het huidige moment, waar alles al perfect is

Bevrijding van de Ademhaling


Laat me zien hoe je ademt en ik zal zeggen hoe vrij je bent’. Er bestaat een nauwe samenhang tussen vrijheid en ademen. Ademen heeft alles te maken met vrij zijn. Met de eerste ademhaling begint ons leven en doen we de eerste stap in de buitenwereld . Door ons los te maken uit de symbiotische eenheid met de moeder nemen we de eerste stap naar vrijheid. Maar als je autoritaire ouders hebt die je slaafs moet gehoorzamen, is die vrijheid slechts van korte duur. Dan ontstaan er momenten dat je ‘geen lucht meer krijgt’, dat je niet vrijuit kunt ademen. Wanneer je ‘geen lucht krijgt’ ontstaat er angst voor vrijheid. De vrijheid werkt dan adembenemend, dat wil zeggen dat het angst oproept. Een samenhang tussen vrij zijn en ademen wordt ook kenbaar als je uit een of andere benauwde situatie weer in de ruime buitenwereld komt. Het eerste wat je dan doet is diep ademhalen. Eindelijk kun je weer vrij doorademen, wat een opluchting! 
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

De vrije ademhaling

De manier waarop ik ademhaal zegt alles over hoe ik in de wereld sta. Een vrije inademing geeft mij een gevoel van aanwezig zijn, power, helderheid, ruimte, klaar om ergens op af te gaan ,in actie te komen. Bij een vrije uitademing kan ik me overgeven, dingen laten gebeuren, loslaten en laten gaan. Maar een vrije ademhaling komt zelden voor. Ik reduceer of blokkeer mijn adem juist om niet te voelen. Zo heeft iedereen min of meer zijn eigen manier van ademen, zijn eigen ritme en zijn eigen weerstand om vrij in-en uit te ademen. Met deze manier van ademen houden we controle over onszelf en onze omgeving. Het is een onbewuste verdediging die ons belet de vrije stroming van energie in ons lichaam te ervaren. Het verhindert tevens elke verandering waar we zo naar verlangen, maar waar we ook zo bang voor zijn.Bij een vrije ademhaling kom ik in een natuurlijke harmonie met mezelf en mijn omgeving. Dit schept een innerlijke ontmoeting tussen lichaam en geest. Deze ontmoeting laat mij zijn wie ik ben. Dit doet de zin van het leven herboren worden waarnaar ik vaak tevergeefs zocht.Bij een geblokkeerde ademhaling gaat die ontmoeting aan mij voorbij en daarmee ook de zin van het leven. Iemand die niet vrij kan ademen ziet het dus niet meer zitten.

Hyperventilatie

Fysiek gezien is inademen zuurstof opnemen en uitademen koolzuur afgeven. Wanneer de in-en uitademing in de juiste verhouding tot elkaar functioneren zullen zij evenredig net zoveel zuurstof opnemen als koolzuur afgeven. Bij hyperventilatie is die verhouding verdwenen. Door de versnelde inademing vermindert het koolzuurgehalte in het bloed . Medisch gezien is de oorzaak van hyperventilatie dus het versnelde ademen. Door mijn praktijkervaring met hyperventilatie kijk ik er echter anders naar. Mensen die hyperventileren kijken vaak naar zichzelf door de bril van een ander. Zij durven hun unieke eigenheid geen gestalte te geven . Dit geeft veel spanningen, om dit niet te voelen gaat men subventileren (minimaal inademen). Na een langdurige periode van subventileren neemt de adem zelf het initiatief over. Het doet wat de persoon in kwestie zelf niet doet, namelijk volledig ademen. Feitelijk is hyperventilatie dus een reactie op subventilatie. Je kunt het zien als het zelfherstellend vermogen van ons organisme die weigert om nog langer spanningen vast te houden. Mensen die hyperventileren manipuleren hun ademhaling Ze accepteren hun ademhaling niet, omdat ze zichzelf niet accepteren. De ademhaling is dus een condensatie geworden van een niet accepterende houding. Bevrijdend Ademwerk maakt je bewust hoe je dat niet accepteren met je adem doet.

De Levensadem


Als je beter ademt, voel je je beter. De oude Grieken wisten reeds dat iemands ademhaling direct verband houdt met zijn emotionele toestand. 'Psyche' komt van een Grieks woord dat ' ziel' ging betekenen, nadat het oorspronkelijk ' levensadem' had betekent. Er bestaat er geen systeem dat ontvankelijker op de psyche reageert dan de ademhaling. Zoals de ademhaling onze psychische toestand kan veranderen, zo kan anderzijds onze psychische toestand de ademhaling in sterke mate veranderen. Door blijdschap, gelukzaligheid, stress, woede, verdriet of depressiviteit, wordt de ademhaling of geremd of juist verdiept en versneld. Het effect van psychische invloeden op de ademhaling, is vooral terug te vinden in die mate waarin de ademhalingsspieren en in het bijzonder het middenrif gespannen zijn. Iedere spanning is direct aan het ritme van de ademhaling te merken. Wie angstig en onzeker is trekt onwillekeurig zijn borst in.. Wie loslaat slaakt een zucht van verlichting. Wie niet kan doorademen, voelt zich benauwd, lusteloos en vaak. Wie zijn gevoel wil onderdrukken, reduceert zijn ademhaling. Door een ontoereikende ademhaling neemt de vitaliteit af en nemen vermoeidheid en uitputting toe. Ook depressies komen voort uit een teruggehouden ademhaling. Wie slecht ademt gloeit niet van het leven, maar is koud, duf en levensloos. Wie diep en volledig ademhaalt blaakt meestal van energie en levenskracht. Helaas blijken de psychologische aspecten van de adem in de reguliere geestelijke gezondheidszorg vrijwel onbekend te zijn. Vandaar dat er zelden gebruik van wordt gemaakt. Zolang deze onbekendheid blijft bestaan , blijven een aantal goede ademtherapieen voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg onbenut.

Het ademhalingsproces

Tijdens het begin van een ademsessie wordt gevraagd de ademhaling te observeren en er op te letten waar deze beweegt en voelbaar is en waar niet. Vervolgens breng je de adem naar die gebieden waar ze niet beweegt en voelbaar is. Dit betekent eigenlijk dat je ademt naar waar je gewoonlijk vermijdt naar toe te ademen. Op deze wijze kunnen alle blokkades in borst en onderlichaam opgelost worden. Dit gebeurt met behulp van het intensieve ademen en een vergrote zuurstof toevoer naar het bloed. Hierdoor worden blokkades voelbaar, met name door prikkeling en verkrampings-verschijnselen. Op dat moment gaat het ademritme zich versnellen. Dit verhoogt de spanning van het sympathische zenuwstelsel, waardoor onafgemaakt materiaal weer onder bereik kan komen en voltooid kan worden. Dit leidt spontaan naar een breath release [spontaan loslaten van de ademhaling] Nu neemt het parasympathische zenuwstelsel de controle over. De adem wordt nu langzaam en diep. Deze breath release kan iemand er toebrengen via regressie tot zijn geboorte terug te gaan. Met name naar het moment van de éérste ademhaling. Wanneer je verder gaat , kan dit stadium overgaan in andere bewustzijnstoestanden, zoals intra-uterinaire ademhaling ervaringen [ademhaling-ervaringen die binnen de baarmoeder zijn gelegen] of zelfs spontane lichaamsuittredingen

Hergeboorte

Soms kan Bevrijdend Ademwerk leiden tot een afdalen in de diepe ‘nacht van de ziel’. Hierin zit tevens de essentie en grote aantrekkingskracht van deze methode verborgen. Door het intensieve verbonden ademen kun je in contact komen met eigen beperkingen, angsten en pijnen. Mocht het je lukken om je over te geven aan deze manier van ademen en er het juiste ritme in te vinden, kun je bij een ‘kleine dood’ uitkomen. Een kleine dood, die eigenlijk geen dood is , maar een hergeboorte. Op zo'n moment ervaar je een aspect van totale vernietiging en kom je op een punt dat er niets meer is. Blijf je echter doorademen, dan kom je er aan de andere kant weer uit. Net als de feniks die uit zijn eigen as herrijst. Dit alles is overigens alleen mogelijk bij een totale overgave aan de ademhaling. Op dat ogenblik geeft dit een euforisch gevoel, wat te vergelijken is met een orgasme. Je hebt een drempel overschreden, de dood ontmoet en van binnen een plekje gevonden die onaangedaan blijft door leven en dood. Op dit punt ontstaat een totaal nieuwe ademhaling met een primair diep ritme. Wie zich hier aan over kan geven, komt in een andere bewustzijnsdimensie. Dit is wat Bevrijdend Ademwerk zo uniek maakt. Daar waar de techniek eindigt en de ervaring van het oorspronkelijke ademen begint, ontstaat een symbolische hergeboorte.

Adem bron van kracht

Onze ademhaling verbindt de buitenwereld met onze binnenwereld en omgekeerd. Door spierspanning en oppervlakkig ademen houden we vaak gevoelens die te pijnlijk zijn buiten ons. Onaangename situaties durven we niet te voelen, hierdoor zetten ze zich vast in onze schouders, nek, rug of buik. Pijnlijke, onverwerkte ervaringen manifesteren zich veelal in lichamelijke en geestelijke spanningen en blokkades, maar vanzelfsprekend ook in een verstoorde ademhaling zoals hyperventilatie, hoog in de borst ademen, kortademigheid, enzovoort. Kenmerkend voor rebirthing is het bewust verbonden ademen , dat wil zeggen dat er geen pauzes zijn tussen de in-en uitademing. De bedoeling hiervan is een vrije, natuurlijke ademhaling te ontwikkelen. Het vinden van een vrije, natuurlijke ademhaling leidt ertoe dat je je adem als bron van kracht kan ervaren en gebruiken. Blokkades en spanningen komen naar de oppervlakte en kunnen oplossen: je ziel krijgt ruimte. Ademhalen is de belangrijkste lichaamsfunctie omdat alle andere functies ervan afhankelijk zijn. Ademen is leven, en een natuurlijke ademhaling verhoogt ook de kwaliteit van het leven. Deze manier van werken met de adem kan een waardevolle bron van zelfervaring en bewustwording zijn. Het werkt ondersteunend

Adem & Psyche

Wanneer we op een intensieve manier verbonden gaan ademen wordt er niet alleen meer zuurstof toegevoerd, maar komen er ook allerlei psychische processen opgang. Want de verbonden ademhaling geeft uitdrukking aan wat er zich psychisch in ons afspeelt. Door middel van een bewuste intensieve verbonden ademhaling kunnen we invloed uitoefenen op diepere onbewuste lagen van de psyche. In het dagelijkse leven schenken we nauwelijks aandacht aan de wijze waarop we ademen. Daarom gebeurt het meestal onbewust. Vandaar dat ademen ons in contact kan brengen met onbewuste lagen in ons. Maar ook op bewust niveau kunnen we waarnemen hoe door een bepaalde manier van ademen onze psyche er in tot uitdrukking komt. Wanneer we gejaagd , benauwd , geremd en oppervlakkig ademen komt dat overeen met opgewondenheid, angst, schrik, moedeloosheid of onzekerheid. . Ademen we echter rustig, ontspannen, vrij, breeduit en diep dan heeft dat te maken vertrouwen, ontspannenheid, tevredenheid, opgewektheid rust en evenwicht. Het ademen kan dit allemaal uitdrukken

Deconditionering van de ademhaling

Je ademhaling is van nature vrij. Ze wordt door niets beperkt of geremd, ze is van oorsprong perfect, zelf-regulerend, diep, ruim, ontspannen en spontaan. Spanningen en stress van het dagelijkse leven hebben zich echter vastgezet in een bepaald ademhalingspatroon. Zo kan het gebeuren dat je nu bij spanningen of angst onbewust controle uitoefent op je ademhaling . Omdat het onbewust is weet je natuurlijk niet beter, maar je weet ook niet meer hoe het is om vol en vrijuit te ademen. Met het verbonden ademen, (de ademtechniek van rebirthing) kun je die onnodig aangeleerde controle weer loslaten Je ademhaling weet nog precies hoe het dit moet doen .Want bij Rebirthing voert je de ademhaling eigenlijk weer terug naar zijn oorspronkelijke toestand . Dit fenomeen wordt ook wel adembevrijding of breathing release genoemd. Je kunt het gevoel krijgen dat je niet langer alleen door je neus en/of mond ademt maar ook met alle porien van je lichaam. Het kan ook zijn dat je het gevoel krijgt dat het ademen buiten je om gebeurd, alsof je geademd wordt. Je kunt ook de indruk krijgen dat de lucht die in en uit je gaat als warme honing is, romig en vloeibaar van kwaliteit. Het is een hergeboorte. Want je begint weer te ademen als een pasgeboren baby, waarbij je kunt zien dat adem en energie vrij spel hebben. Het is steeds weer een enerverend moment als dit zich tijdens een sessie voordoet.

Adem & Integratie

Ademen is een prachtig voorbeeld van integratie. Want ademen is belangrijker dat wat er ook om ons heen gebeurt, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Als we niet meer ademen zijn we morsdood. Tussen de eerste inademing en de laatste uitademing speelt ons leven zich af. Vandaar dat inademen in verband wordt gebracht met leven en uitademen met dood. Met elke uitademing sterf je en met elke inademing wordt je herboren.Bij elke uitademing stroomt je oude leven naar buiten en bij iedere inademing stroomt een nieuw leven bij je naar binnen. Bij elke uitademing sterf je aan het verleden en bij elke inademing vindt hergeboorte plaats. Wanneer je elk moment moet sterven dan is er geen verleden meer, maar ook geen toekomst. Er is allleen dit ene moment en in dat ene moment sterf je en word je herboren. Dus wat mij betreft reincarneer je niet in een volgend leven, maar bij iedere ademhaling.. Bij iedere ademhaling bloei je op. Dan word je opnieuw een kind zonder de last van het verleden en de angst voor de toekomst. Want angst ontstaat alleen door het verleden of door de toekomst. Het heden is vrij van angst.

Adem & Dualiteit

Ademen maakt het eeuwige spel van de dualiteit duidelijk zichtbaar. Het is niet mogelijk alleen in-of uit te ademen. Want de één kan niet buiten de ander. Als je niet kunt inademen kun je ook niet uitademen. Bij rebirthing is dit heel goed te zien, hier worden in-en uitademing zichtbaar één geheel door het verbonden ademen. De inademing is een uitzetting en de uitademing een samentrekking. Het uitzetten is het veranderlijke, het samentrekken het blijvende. Het verleden dat niet sterven wil, wordt gesymboliseerd door een onvolledige uitademing. Het heden wat verandering brengt, wordt uitgedrukt door de inademing. In die zin is ademen het spel van de symbolische vereniging tussen het mannelijke –en vrouwelijke deel in jezelf. Het mannelijke deel in jezelf vertegenwoordigt het vader-principe, de gevestigde orde, dat vaak overeenkomt met een bepaald zelfbeeld. Dat wil zeggen vasthouden aan het verleden door je naam, je familie, gewoontes en blokkades die je voor jezelf opwerpt. Het vrouwelijke deel in jezelf vertegenwoordigt het moeder-principe, wat verandering symboliseert. Dit kenmerkt zich door grote bewegingen van uitgaande energie, wanneer je iets loslaat. Maar uiteindelijk gaat het bij rebirthing toch om het spel tussen het bewuste en onbewuste            

 Belangrijk Ademwerk

Voordat hier in het Westen de adem als psycho-spiritueel helende techniek werd ontdekt, gebruikten mensen in het oosten al honderden jaren bewust de ademhaling voor hun gezondheid en als middel om tot hogere staten van bewustzijn te komen Het belangrijkste ademwerk dat zich de laatste decennia in het Westen heeft verspreid is Rebirthing, Holotropic Ademwerk en Reichiaans Ademwerk. Het zijn op zichzelf staande Lichaamsgerichte psychotherapieen, maar kunnen ook een waardevolle aanvulling zijn op reguliere gesprekstherapieen. Veel therapeuten verwijzen hun clienten dan ook naar dit ademwerk vanwege hun doeltreffendheid in het aan het licht brengen en integreren van van traumatische gebeurtenissen. Soms zelfs door bewust de behoefte te vermijden om over het probleem te spreken Deze vormen van ademwerk worden door vele deskundigen als de meest efficiente manieren beschouwd om onderdrukte negatieve gebeurtenissen en emotionele conflicten uit het verleden die nog altijd invloed hebben op ons huidige gedrag te verwerken en te integreren.

Inademen is leven, uitademen de dood

Het eerste wat een pasgeborene doet is inademen. Dat is nogal logisch, want er zit nog geen zuurstof in zijn longen. Daarvoor moet hij eerst inademen.De eerste handeling van een pasgeborene is inademen.. De laatste handeling van een bejaarde is uitademen. Wanneer je geboren wordt kun je niet uitademen. Als de dood zich voltrekt kun je niet inademen. Het leven begint met inademen en eindigt met uitademen Maar de ademhaling is een ritmisch gebeuren. Zij bestaat uit twee fasen, in/en uitademen. Het inademen dwingt tot uitademen en het uitademen tot inademen. Dus de dood voltrekt zich niet op het einde van je leven, maar bij iedere uitademing sterf je een beetje en bij iedere inademing wordt je opnieuw geboren. Met de eerste inademing zet je als het ware de eerste stap in de buitenwereld. Je wordt zelfstandig en vrij door je los te maken uit de symbiotische eenheid met je moeder . Bij een blokkade op de inademing blijkt vaak de angst om de eerste eigen stap in de vrijheid en zelfstandigheid te zetten. De vrijheid beneemt je als het ware de adem, het roept angst op. Een blokkade op de uitademing geeft vaak te kennen dat er angst bestaat om het leven los te laten. De laatste uitademing in de vorm van de dood geeft uiteindelijk de laatste mogelijkheid om het leven voor goed los te laten.

Met de verbonden ademhaling draaien we het hele proces weer om.Want een onderdrukkende ademhaling kun je natuurlijk ook weer vrij maken. Door verbonden te ademen komt er spontaan een energiestroom op gang. Deze kan krachtige maar soms ook onderdrukte angstige of pijnlijke gevoelens bevatten. Maar deze verdwijnen vanzelf als je leert deze gevoelens te ervaren zonder je er mee te identificeren of ze opnieuw te onderdrukken. In eerste instantie lijkt het moeilijk om alles volledig te accepteren zoals het is. Maar in werkelijkheid is er niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en deze naar binnen en dan weer naar buiten te laten vloeien , zonder ze in te houden of te onderbreken. Hoe vloeiender je ademhaling is, hoe gemakkelijker je het leven als het ware van zelf gaat accepteren zoals het is. Ook zul je gaan merken dat je meer ontspannen bent en gemakkelijker meestroomt met alles wat je in je leven tegenkomt

Actieve acceptatie

Actieve acceptatie wil zeggen zo volledig en volmondig ja zeggen tegen de omstandigheden van het hier-en- nu. Je accepteert alles wat er gebeurt, de steeds veranderende omgeving, je lichaam, je gedachten en emoties. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat je er blij mee bent, of het er mee eens bent. Actieve acceptatie komt neer op geen energie meer steken, geen weerstand meer bieden of ontkennen van iedere optredende gebeurtenis. Je accepteert het leven zoals het zich voordoet. Een krachtig vasthouden aan een houding van niet-acceptatie maakt je innerlijk meer kapot dan welke uiterlijke omstandigheid dan ook..Je kunt je beter overgeven aan alles wat er gebeurt en met de stroom meegaan. Hoe moeilijk het ook is om je huidige omstandigheden te accepteren, je kunt altijd bewust en moeiteloos een stromend en ademhalingsritme in stand houden. In werkelijkheid is daar niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en de keuze te maken om deze naar binnen en weer naar buiten te laten vloeien, zonder onderbrekingen. Als je adem verbonden en vloeiend is, zul je merken dat je het leven moeiteloos zal accepteren zoals het is, dat je meer ontspannen bent en gemakkelijk meestroomt met alles wat er gebeurt

Verbonden ademen

Verbonden ademen betekent simpelweg in-en uitademen zonder dat de adembeweging ingehouden, afgeknepen of onderbroken wordt. Het is de ademhalingstechniek die bij Rebirthing gebruikt wordt. Deze doorlopende adembeweging waarbij de in-en uitademing in elkaar overvloeien wordt ook wel eens vergeleken met een cirkel die geen begin en geen einde kent. Deze eenvoudige manier van ademen zie je ook bij pasgeboren baby's. Want zolang er nog geen behoefte is om ongewenste gevoelens te verdringen volgt de ademhaling zijn natuurlijke aangeboren patroon. Dit stimuleert het vitale energiesysteem van de baby dat nodig is voor de gezondheid van lichaam en geest. Want zoals het hart dient om de bloedsomloop te reguleren, zo dient de adem om de energiestroom te reguleren. Voor het welzijn van lichaam en geest heeft het onderbreken van de ademhaling net zo weinig zin als het onderbreken van het kloppen van het hart. Toch hebben we geleerd om dit wel te doen

De onderdrukte ademhaling

Op zeer jonge leeftijd krijgen we al in de gaten dat onze ouders moeite hebben met sommige van onze emoties. Dit roept zeer veel angst op. Hierdoor gaan we ons uiterste best doen om deze emoties niet meer te tonen. Al heel gauw komen we tot de ontdekking dat het uiten van een emotie en alle uiterlijke gewaarwordingen daarvan gestopt en verborgen kunnen worden door onze ademhaling te reduceren en/of te onderbreken Zodra we leren om ongewenste emoties te onderdrukken door onze ademhaling te onderdrukken, onderdrukken we vanzelfsprekend ook de 'oorspronkelijke ademhaling ' en daarmee de energiestroom van ons lichaam. Op die manier wordt het een gewoonte en later een tweede natuur om ongezond en onnatuurlijk te ademen. We zijn dan zo geconditioneerd om op die manier te ademen dat onze vitaliteit wordt aangetast. We voelen dat de ademhaling ons niet meer ondersteunt, waardoor er een permanente stoornis ontstaat in het functioneren van lichaam en geest. Met alle negatieve gevolgen van dien

Bevrijding van de ademhaling

Met de verbonden ademhaling draaien we het hele proces weer om.Want een onderdrukkende ademhaling kun je natuurlijk ook weer vrij maken. Door verbonden te ademen komt er spontaan een energiestroom op gang. Deze kan krachtige maar soms ook onderdrukte angstige of pijnlijke gevoelens bevatten. Maar deze verdwijnen vanzelf als je leert deze gevoelens te ervaren zonder je er mee te identificeren of ze opnieuw te onderdrukken. In eerste instantie lijkt het moeilijk om alles volledig te accepteren zoals het is. Maar in werkelijkheid is er niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en deze naar binnen en dan weer naar buiten te laten vloeien , zonder ze in te houden of te onderbreken. Hoe vloeiender je ademhaling is, hoe gemakkelijker je het leven als het ware van zelf gaat accepteren zoals het is. Ook zul je gaan merken dat je meer ontspannen bent en gemakkelijker meestroomt met alles wat je in je leven tegenkomt

Voluit leven is voluit inademen

Voluit leven betekent voluit inademen. Hierbij moet men vooral letten op het fysieke aspect van iedere inademing. Daarbij komt het hele lichaam in actie. Een volle inademing is het gevolg van een pulserende beweging van de borst en de buik terwijl dezen zich vullen met adem.Door enkel en alleen in het borstgebied te ademen ontwijkt men de krachtige creatieve energie van de buik. Enkel en alleen in de buik ademen betekent het ontwijken van de eveneens creatieve en krachtige energie van het hart en de keel. De belangrijkste reden voor zo'n beperkte ademhaling is echter om nare gevoelens te vermijden.Door als buitenstaander de adem te observeren kun je gemakkelijk zien waar die gevoelens zich bevinden. Die gevoelens bevinden zich in dié lichamelijke gebieden die men met de adem probeert te omzeilen. Toch kun je van de andere kant ook zien dat men door middel van de wil de adem ook bewust naar die gebieden kunt sturen. Door dit steeds maar weer te herhalen en te versterken worden zullen alle weerstanden, spanningen en verkrampingen uiteindelijk oplossen

Adem & Ritme

Ademen is heel persoonlijk, want ieder mens kent zijn eigen ritme.Er zijn misschien wel net zoveel ritmes als er mensen zijn. Wat voor de een een goed ritme is kan voor de ander zelfs schadelijk zijn. Bovendien verandert het ritme van je ademhaling als je gemoedstoestand verandert. Dat geldt ook andersom, als je het ritme van je ademhaling verandert, zal je gemoedstoestand ook veranderen. Je ademhaling wordt chaotisch en onregelmatig als je kwaad bent. Maar als je je ademhaling weer in een ritme kunt brengen zal die kwaadheid verdwijnen. De boosheid zal zich niet langer kunnen handhaven. Wanneer je jezelf gadeslaat als je seksueel opgewonden bent zul je merken dat je ademhaling niet ritmisch is maar zeer onregelmatig. Met een ritmische ademhaling is het vrijwel onmogelijk om een orgasme te krijgen.Met een ritmische ademhaling laad je energie op en met een chaotische ademhaling vindt er een energieontlading plaats. En een orgasme is eigenlijk niets anders dan een energieontlading. Tantrische technieken maken daarom gebruik van een ritmische ademhaling. Zo kunnen twee geliefden urenlang vrijen zonder dat er een zaadlozing plaatsvindt. Het is dus mogelijk om invloed uit te oefenen op je gemoedstoestand, door je ademhaling te reguleren

De Levensadem

Als je beter ademt, voel je je beter. De oude Grieken wisten reeds dat iemands ademhaling direct verband houdt met zijn emotionele toestand. 'Psyche' komt van een Grieks woord dat ' ziel' ging betekenen, nadat het oorspronkelijk ' levensadem' had betekent. Er bestaat er geen systeem dat ontvankelijker op de psyche reageert dan de ademhaling. Zoals de ademhaling onze psychische toestand kan veranderen, zo kan anderzijds onze psychische toestand de ademhaling in sterke mate veranderen. Door blijdschap, gelukzaligheid, stress, woede, verdriet of depressiviteit, wordt de ademhaling of geremd of juist verdiept en versneld. Het effect van psychische invloeden op de ademhaling, is vooral terug te vinden in die mate waarin de ademhalingsspieren en in het bijzonder het middenrif gespannen zijn. Iedere spanning is direct aan het ritme van de ademhaling te merken. Wie angstig en onzeker is trekt onwillekeurig zijn borst in.. Wie loslaat slaakt een zucht van verlichting. Wie niet kan doorademen, voelt zich benauwd, lusteloos en vaak. Wie zijn gevoel wil onderdrukken, reduceert zijn ademhaling. Door een ontoereikende ademhaling neemt de vitaliteit af en nemen vermoeidheid en uitputting toe. Ook depressies komen voort uit een teruggehouden ademhaling. Wie slecht ademt gloeit niet van het leven, maar is koud, duf en levensloos. Wie diep en volledig ademhaalt blaakt meestal van energie en levenskracht. Helaas blijken de psychologische aspecten van de adem in de reguliere geestelijke gezondheidszorg vrijwel onbekend te zijn. Vandaar dat er zelden gebruik van wordt gemaakt. Zolang deze onbekendheid blijft bestaan , blijven een aantal goede ademtherapieen voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg onbenut.

Adem bron van kracht

Onze ademhaling verbindt de buitenwereld met onze binnenwereld en omgekeerd. Door spierspanning en oppervlakkig ademen houden we vaak gevoelens die te pijnlijk zijn buiten ons. Onaangename situaties durven we niet te voelen, hierdoor zetten ze zich vast in onze schouders, nek, rug of buik. Pijnlijke, onverwerkte ervaringen manifesteren zich veelal in lichamelijke en geestelijke spanningen en blokkades, maar vanzelfsprekend ook in een verstoorde ademhaling zoals hyperventilatie, hoog in de borst ademen, kortademigheid, enzovoort. Kenmerkend voor rebirthing is het bewust verbonden ademen , dat wil zeggen dat er geen pauzes zijn tussen de in-en uitademing. De bedoeling hiervan is een vrije, natuurlijke ademhaling te ontwikkelen. Het vinden van een vrije, natuurlijke ademhaling leidt ertoe dat je je adem als bron van kracht kan ervaren en gebruiken. Blokkades en spanningen komen naar de oppervlakte en kunnen oplossen: je ziel krijgt ruimte. Ademhalen is de belangrijkste lichaamsfunctie omdat alle andere functies ervan afhankelijk zijn. Ademen is leven, en een natuurlijke ademhaling verhoogt ook de kwaliteit van het leven. Deze manier van werken met de adem kan een waardevolle bron van zelfervaring en bewustwording zijn. Het werkt ondersteunend

Adem & Acceptatie

Actieve acceptatie wil zeggen zo volledig en volmondig ja zeggen tegen de omstandigheden van het moment. Je accepteert alles wat er gebeurt, de steeds veranderende wereld, je lichaam, je gedachten en emoties. Dat hoeft niet te betekenen dat je er blij mee bent of het er mee eens bent. Actieve acceptatie wil zeggen dat je geen energie meer steekt in weerstand bieden aan, je verzetten tegen, of het ontkennen van optredende gebeurtenissen. Je accepteert het leven zoals het zich voordoet. Het sterk vasthouden aan een houding van niet-acceptatie maakt je innerlijk meer kapot dan welke uiterlijke omstandigheid dan ook. Je kunt je beter overgeven aan alles wat er gebeurt en met de stroom meegaan. Hoe moeilijk het ook is om je huidige omstandigheden te accepteren, hoe lichamelijk je ook uitgeput bent, je kunt altijd bewust en moeiteloos een stromend ademhalingspatroon in standhouden . Er is niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en de keuze te maken om deze naar binnen en weer naar buiten te laten vloeien. Als je ademhaling vloeiend is , zul je merken dat je als het ware vanzelf het leven gaat accepteren zoals het is, dat je meer ontspannen bent en gemakkelijk meestroomt met alles wat er gebeurt

Adem & Psyche

Wanneer we op een intensieve manier verbonden gaan ademen wordt er niet alleen meer zuurstof toegevoerd, maar komen er ook allerlei psychische processen opgang. Want de verbonden ademhaling geeft uitdrukking aan wat er zich psychisch in ons afspeelt. Door middel van een bewuste intensieve verbonden ademhaling kunnen we invloed uitoefenen op diepere onbewuste lagen van de psyche. In het dagelijkse leven schenken we nauwelijks aandacht aan de wijze waarop we ademen. Daarom gebeurt het meestal onbewust. Vandaar dat ademen ons in contact kan brengen met onbewuste lagen in ons. Maar ook op bewust niveau kunnen we waarnemen hoe door een bepaalde manier van ademen onze psyche er in tot uitdrukking komt. Wanneer we gejaagd , benauwd , geremd en oppervlakkig ademen komt dat overeen met opgewondenheid, angst, schrik, moedeloosheid of onzekerheid. . Ademen we echter rustig, ontspannen, vrij, breeduit en diep dan heeft dat te maken vertrouwen, ontspannenheid, tevredenheid, opgewektheid rust en evenwicht. Het ademen kan dit allemaal uitdrukken

Hyperventilatie

Fysiek gezien is inademen zuurstof opnemen en uitademen koolzuur afgeven. Wanneer de in-en uitademing in de juiste verhouding tot elkaar functioneren zullen zij evenredig net zoveel zuurstof opnemen als koolzuur afgeven. Bij hyperventilatie is die verhouding verdwenen. Door de versnelde inademing vermindert het koolzuurgehalte in het bloed . Medisch gezien is de oorzaak van hyperventilatie dus het versnelde ademen. Door mijn praktijkervaring met hyperventilatie kijk ik er echter anders naar. Mensen die hyperventileren kijken vaak naar zichzelf door de bril van een ander. Zij durven hun unieke eigenheid geen gestalte te geven . Dit geeft veel spanningen, om dit niet te voelen gaat men subventileren (minimaal inademen). Na een langdurige periode van subventileren neemt de adem zelf het initiatief over. Het doet wat de persoon in kwestie zelf niet doet, namelijk volledig ademen. Feitelijk is hyperventilatie dus een reactie op subventilatie. Je kunt het zien als het zelfherstellend vermogen van ons organisme die weigert om nog langer spanningen vast te houden. Mensen die hyperventileren manipuleren hun ademhaling Ze accepteren hun ademhaling niet, omdat ze zichzelf niet accepteren. De ademhaling is dus een condensatie geworden van een niet accepterende houding. Rebirthing maakt je bewust hoe je dat niet accepteren met je adem doet.

Adem & Angst 02

Angst overheerst en beinvloedt vaak ons hele leven. Angst heeft invloed op onze manier van praten, werken, eten, onze creativiteit, het aangaan en onderhouden van relaties, zelfs op onze manier van ademen. Want via onze ademhaling proberen we onze angst onder controle te houden. Er is een direct verband tussen hoe we ademen en wat we denken en voelen. Angst zorgt er voor dat we onze ademhaling tot een minimum reduceren. Soms hebben we de neiging onze adem zelfs in te houden. Zodat we de angst niet echt meer voelen. Dit betekent echter niet dat ze hiermee verdwijnt. Integendeel we houden ze daarmee juist vast.We houden ze vast in de vorm van lichamelijke spanningen. En iedereen weet tegenwoordig wat daaruit voort kan vloeien. Bovendien komen we in een hele onnatuurlijke en ongewenste kringloop terecht. Want als we gespannen zijn en nauwelijks ademen worden we als maar banger. Dit hele proces gaat dwars tegen de natuur in. Onze ademhaling heeft een biologische functie die het juist mogelijk maakt om gevoelens te uiten en spanningen af te laten vloeien. Maar zo gauw we met angst te maken krijgen hebben we de neiging onze adem in te houden en niet dieper te ademen zoals de biologische situatie vereist, waardoor spanningen juist toenemen.

Adem & Aanwezigheid

De manier waarop we ademen geeft aan in hoeverre we aanwezig zijn. Als we onze adem 'inhouden' zijn we niet aanwezig. Hierdoor missen we het diepere contact met het leven. We voelen ons een vreemde eend in de bijt, alsof het leven zich buiten ons afspeelt, alsof we er nauwelijks aan deelnemen. Wanneer we wel aanwezig zijn blijkt dat we dieper ademen. Hierdoor zijn we ons meer bewust van dat we leven. Want op dat moment ademt het leven in ons. Als we aanwezig zijn, ontstaan er ook geen pauzes tussen de in- en uitademing. We sluiten ons naadloos aan in iedere wending die het leven neemt. Onze ademhaling is een afspiegeling hoe we met het leven omgaan. Het bepaalt in grote mate hoe we ons verhouden met betrekking tot geven en nemen, vasthouden en loslaten. Iedere gedachte, gevoel en emotie drukken we uit in onze ademhaling. Houd je de adem in, dan doet iedereen om je heen hetzelfde. Kun je je adem vrijuit laten gaan dan ademt je omgeving ook moeiteloos. Omdat we allen met elkaar verbonden zijn

Adem & Vrijen

De ademhaling speelt een primaire rol tijdens het liefdesspel. Is er een volledige ademhaling tijdens het vrijen dan verdwijnen gedachten, het lichaam leeft op, het hart opent zich en de seksuele energie neem toe. Door een onvolledige ademhaling ontstaat een innerlijke verkramping, een soort samengetrokken zijn. Dit blokkeert de zintuigen en gevoelens, waardoor het verstand de mogelijkheid krijgt de controle te behouden. Een slechte ademhaling zorgt er dus voor dat er een splitsing blijft bestaan tussen denken en voelen. Wanneer men goed ademt tijdens het liefdesspel gaat men van het hoofd naar het lijf, van het denken naar het voelen. Die ademhaling gaat gewoonlijk door de mond, want men vrijt zelden met gesloten mond .Een volledige ademhaling draagt niet alleen bij aan een goede stofwisseling en uitscheiding van giftige stoffen maar bevordert ook de expressie van emoties en de ontlading van spanningen. Het leidt bovendien naar een explosief en naar buitengericht orgasme

Adem & Energie

Niets is zo belangrijk voor onze energievoorziening als de ademhaling. Want met ademen wordt niet alleen zuurstof door ons lichaam getransporteerd, maar ook energie. Die energie gaat op een subtiele wijze als een stroom door ons heen. Wanneer we volledig ademen is er een volledige doorstroming van energie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van ons volledig levenspotentieel. Onvolledig ademen daarentegen beperkt ons leven. Is er een volledige doorstroming van energie, dan zijn we volledig in contact met ons gevoel. Maar willen we niet in contact zijn met ons gevoel dan blokkeren we onze ademhaling en daarmee de energiestroming. Bijvoorbeeld tijdens pijnlijke gebeurtenissen in ons leven. Op zo’n moment heeft ons lichaam het vermogen om datgene wat te pijnlijk is, te onderdrukken. Het werpt een barricade op om erger te voorkomen. Waardoor de vrije energiestroom geblokkeerd wordt. Wanneer de energie niet meer stroomt, wordt het pijnlijke gevoel niet meer waargenomen. Dat betekent overigen niet dat het verdwenen is. Het pijnlijke gevoel wordt namelijk opgeslagen als een lichaamsherinnering in het onderbewuste. Maar het zet zich ook vast ook in het bindweefsel en de spieren en belemmert ons zo om volledig te ademen. Op deze wijze sluiten we ons af voor ons gevoel. Wanneer er een permanente pijnlijke situatie is die we willen vermijden, zullen we ons permanent afsluiten

Adem & Jezelf zijn

Net eender als we het leven als vanzelfsprekend aanvaarden, doen we dat ook met de adem..We vinden het heel gewoon. Maar is ademen wel zo gewoon? Want gewoon zijn valt heus niet mee. De meesten van ons zijn dag in, dag uit bezig om op een of andere manier ongewoon of buitengewoon te zijn.En dat kost heel veel energie. Gewoon zijn is dus een hele kunst. Wat zou er een rust over ons heen komen als we werkelijk gewoon zouden kunnen zijn. Wat een zucht van verlichting zouden we slaken, als we niet meer bijzonder hoeven te zijn. Wat een spanning zou er van ons afvallen. Want buitengewoon willen zijn levert heel wat spanning en stress op. Omdat je ontrouw bent aan jezelf. Je gaat je adem inhouden, waardoor je uit balans raakt. Maar je kunt niet buitengewoon zijn, je kunt alleen maar gewoon zijn. En als je gewoon bent, ben je volkomen in balans. Dan is er geen beperking meer van de ademhaling. Je in-en uitademing is volkomen in evenwicht . Op dat moment hoef je niet meer op je tenen te lopen. Je kunt je voeten gewoon plat op de grond houden, omdat je gewoon jezelf bent

Adem & Dood

De kloof tussen leven en dood is de ademhaling. Inademen staat gelijk aan leven. Uitademen komt overeen met sterven. Dit betekent overigens niet dat je op een zekere dag sterft. Nee, je gaat niet plotseling dood, want bij iedere uitademing sterf je steeds een klein beetje. Vandaar dat oude oosterse tradities de levensduur van iemand vaststelden in het aantal ademhalingen. Ze telden niet het aantal jaren, maar meten de duur van je leven naar het aantal ademhalingen. Hoe oud je was werd bepaald door het aantal ademhalingen die op dat moment in je leven gepasseerd waren. Men dacht ook dat wanneer je heel langzaam ademt, je heel lang leeft. En daar zit wat in, kijk maar naar een olifant, hij leeft lang, omdat hij langzaam ademt. Een hond daarentegen leeft kort, doordat hij snel ademt. Blijkbaar gaan langzaam ademen en lang leven hand in hand. Overigens kunnen we ons haast niet voorstellen dat als we doodgaan dit alleen komt omdat we niet meer ademen. We kunnen ons niet indenken dat door het stoppen van de ademhaling zo’n ingewikkeld proces als leven eenvoudigweg tot stilstand komt. Toch is dat zo, want wanneer we onze laatste adem uitblazen, wordt alles rustig en stil. Er ontstaat een ongekende stilte die gepaard gaat met een totale ontspanning, die we nooit zullen kennen zolang we nog leven

Ademen & Denken

Wanneer we denken wordt onze ademhaling oppervlakkiger. Sterker nog , veel mensen vergeten te ademen, terwijl ze denken. Wanneer we niet ademen leven we niet meer. Daarom brengt elke gedachte ons leven min of meer tot stilstand. Maar ondanks dit gebabbel in ons hoofd kunnen we ons toch eenvoudig afstemmen op de ademhaling. Alleen al door dit te doen gaat het tempo van de ademhaling drastisch omlaag. Het ademen wordt dieper, het denken komt meer tot rust, alles verloopt trager, maar het leven wordt voller, langer en rijker. We zijn ons bewust van het gebabbel van het denken, maar we laten ons er niet meer door bepalen. We doen geen enkele poging om het denken uit te schakelen, of te onderdrukken. Want ook al worden we een ademexpert, het denken blijft gewoon zijn eigen gang gaan. Wanneer we ons echter realiseren dat het denken net eender babbelt , als ons hart klopt, dan kunnen we het gewoon zijn gang laten gaan zonder erop te letten.

Als we denken verdwijnt de adem

Als we ademen verdwijnt het denken

Begin te ademen

Adem & Flexibiliteit

Het belangrijkste wat je doet in je leven is ademen. Het is belangrijker dan wat er ook om je heen gebeurt. Wees je daar steeds bewust van. Wanneer je je bewust bent van je adem dan kun je er altijd op afstemmen, ongeacht van wat je ook doet of waar je ook bent. Door je op je ademhaling af te stemmen ben je onmiddellijk in het hier-en nu. De ademhaling bevestigt het hier-en nu onmiddellijk in je lichaam als een fundamenteel ritmisch en stromend levensproces. Maar wanneer je bewust ben van je ademhaling merk je ook dat het ritme van de ademhaling voortdurend verandert al naar gelang de toestand van je geest. Bij emotionele-en lichamelijke activiteit wordt het sneller en tijdens de slaap of periodes van ontspanning langzamer. Die verandering maakt de ademhaling bijzonder waardevol. Door je op de ademhaling te richten raak je meteen met verandering vertrouwd. Je kunt dan zien dat jij ook flexibel kunt zijn.

Adem & Angst 01

Door middel van onze ademhaling proberen we onze angst er onder te houden. Het is zelfs onmogelijk angst te voelen als we niet diep ademen. Daarom ademen we oppervlakkig en hebben we de neiging als we bang zijn onze adem in te houden. Hierbij neemt de spanning toe, waardoor we rusteloos worden en ons niet meer kunnen concentreren. Wanneer we gespannen zijn en nauwelijks ademen worden we steeds banger. Er is ook een directe relatie tussen hoe we ademen en wat we denken en voelen. Iemand die regelmatig angsten heeft, vertrouwd alleen nog op het gezonde verstand en heeft geen vertrouwen meer in iets wat vanzelf gaat, zoals de ademhaling. Alleen wat men onder controle heeft mag nog gebeuren. Ook als we met problemen geconfronteerd worden hebben we de neiging onze adem in te houden en niet dieper te ademen zoals de situatie biologisch vereist. Wanneer ons lichaam voortdurend onder grote spanning verkeerd, staat het niet meer open voor prikkels van buitenaf, laat staan dat het daaraan gehoor kan geven. Vaak betekent dit dat oude angsten in de vorm van lichamelijke spanningen vastgehouden worden

Spreek tot ons over ademen

Toen zij hij:

Spreek tot ons over ademen.


En hij antwoordde:

Je adem is de getijden stroom van je wezen.
Tussen het rijzen en dalen van zijn vloed speelt zich elk moment van je leven af. Met je adem leid je de oneindige ruimte tot je in-en dat wat grenzenloos in je is, is daaraan nauw verwant; en het ritme van je adem is niet anders dan het kosmische ritme van geboorte en dood, van ruimte en tijd; want in jou werd de grote adem tot ademen, zodat elke ademhaling een weten van de wereld is- en de eb van de uitademing een troost, zoals een kind dat thuis komt. En je onderhoudt met je adem het vuur in je hart, zodat dit zich openen kan en zijn warmte ook anderen kan bereiken. Door je adem heb je deel aan het geheel-en in deze cadens van geven en nemen beleef je de eenheid met de schepping. Zo is je inademing inspiratie, psyché; je uitademing een gang naar huis. Maar velen ervaren de adem onbewust als pijn, ze vermijden hem, alsof hij, net als diepe smart en grote blijdschap te groot voor ze is. En, door de pijn en angst bij het baren, is veel van wat jullie leven noemen gericht op vergetelheid en dus op de dood. En ik zeg je dat je elk moment van je leven als nieuw zou kunnen verwelkomen, als je je zou kunnen ontdoen van de angst voor de pijn. Weer anderen ervaren het ademen als één ononderbroken zucht. En ik zeg je, dat je zuchten en je pijn de zwakke echo's zijn van de schreeuw die je uitte na je eerste slok lucht. Zolang de geboorte een ingreep is zonder respect voor het kind, zolang zal het nodig zijn het juiste ademen te leren; want in de adem ligt het mysterie van het al besloten en voor zover je stil bent en luistert wordt de verrukking van het leven je deel. O, dat de mens het besef, dat het leven vol is tot in de kleinste dingen en dat in elk boomblad het grote is vervat aandachtiger mogen dragen en genieten; dat hij het leven als een geschenk moge aanvaarden, in plaats van het te vrezen als een last; dat de blijdschap om elke ademtocht vermengd moge zijn met het heimwee naar eenheid en dat het verlangen naar harmonie het bewustzijn moge scherpen, opdat je open staat en luisteren kunt; want de harmonie van het universum openbaart zich in de golfslag van de adem en zingt een oud lied in elke atoom van je wezen

Kahlil Gibran

Ademen is leven
In-en uitademing leven en dood

Het eerste wat wat we doen als we op de wereld komen is inademen. Het laatste wat we doen als we de wereld verlaten is uitademen. Dus het leven begint met inademen en eindigd met uitademen. Elke keer dat we inademen worden we opnieuw geboren en elke keer dat we uitademen gaan we een beetje dood. In- ademen betekent leven en uitademen sterven. Wanneer je logisch denkt zou je kunnen zeggen dat het beter is om voortaan alleen maar in te ademen en niet uit te ademen. Maar dat is natuurlijk niet zo, want als je niet meer uitademt val je onmiddelijk dood neer. Dus als je kiest voor één van beiden zit je in de problemen. Omdat de in-en uitademing niet op zichzelf staan, het zijn geen tegengestelde delen, maar het zijn twee helften van een proces. Die twee helften zijn organisch verbonden, daarom kun je ze niet splitsen. Vandaar dat wanneer je alleen het leven ziet, het je volledig ontgaat. Want kijk maar hoe de dood verborgen zit in alles wat leeft. Als je dat kunt zien, kun je ook het omgekeerde zien. Dus zodra je je vastklampt aan het leven, klamp je je ook vast aan de dood

Chronische spanningen loslaten

De meeste chronische spierspanningen komen voort uit onopgeloste vroegere conflicten. Als deze spanningen vrij komen en je makkelijker gaat ademen, komen vaak ook de gevoelens die de spanningen veroorzaken aan het licht. Pas als je lichaam zich ontspant en je vrijer ademt kun je ook emotioneel vrijer worden. Ook kun je tot de ontdekking komen dat je door het loslaten van te hoge verwachingen je eveneens kunt bevrijden van spanningen. Door met je adem de ruimte in te nemen die je nodig hebt kun je een kracht voelen stromen, welke je tot alles in staat doet zijn

Het belang van uitademen

Het eerste wat een kind doet na zijn geboorte is schreeuwen. Doordat schreeuwen gaat zijn keel open en wordt alle zuurstof en afvalstoffen die hij via de navelstreng van zijn moeder heeft binnen gekregen uitgeademd. Dit is zijn eerste poging om zijn longen te reinigen. Een kind begint zijn leven dus met uitademen. Het ademt eerst uit voordat het inademt. Wanneer het accent op de inademing komt te liggen zijn we ondertussen een aantal jaren verder. Als nadat we ouder zijn geworden de nadruk op de inademing is komen liggen, heeft dat rampzalige gevolgen. Want wanneer we eerst inademen, ademen we nooit volledig uit. We ademen maar half uit, waardoor ons lichaam gif blijft ophopen. We zijn in het bezit van zesduizend longblaasjes, maar er worden er maar tweeduizend door onze adem aangeraakt. Vierduizend blaasjes blijven vol met giftige stoffen zitten die er eigenlijk uit moeten. Zij zijn uiteindelijk de oorzaak van al onze angsten, onvrede en ellende die wij in lichaam en geest ervaren.

Ademen is inspanning & ontspanning

Wanneer we gespannen zijn is de inademing oppervlakkig en hoog in de borst. Je kunt dit zien als een weerspiegeling van het gezegde: ‘Het zit hem hoog’.Psychische processen en de wijze van inademen hangen dus nauw met elkaar samen. Maar ook het omgekeerde is waar. Wanneer we langere tijd oppervlakkig en hoog in de borst inademen dan raken we op den duur gespannen. Gaat daarna de druk weer wat van de ketel af en worden we kalm en rustig dan ademen we met een zucht opgelucht diep uit. Psychische processen en de manier van uitademen hebben dus ook een samenhang. Maar ook hier is het omgekeerde van toepassing. Wanneer we de uitademing gewoon loslaten is dat een expressie van bevrijding, ontspanning en rust . Dit heeft tot gevolg dat de inademing omlaag zakt naar het middenrif. Dat betekent dat we weer op een natuurlijke wijze gaan ademen, zoals kleine kinderen dat vanzelf doen. Door deze manier van ademen wordt het meest gunstige psychische klimaat geschapen. Voor het bevorderen van de juiste psycho-somatische conditie is dit van grote betekenis

De in-en uitademing is één geheel

Onze ademhaling gaat naar binnen en naar buiten en wij leven tussen die twee tegenpolen in. Je kunt niet kiezen tussen alleen inademen en niet uitademen. Je kunt alleen inademen omdat je ook uitademt. In-en uitademing kunnen niet gescheiden worden, ze horen bij elkaar.Ze vullen elkaar aan door hun tegengestelde eigenschappen. Het leven kan ook niet gehalveerd worden, het is een geheel. Je kunt geen voorkeur bepalen, want het leven is zowel het een als het andere. Probeert je toch een keuze te maken dan loopt dit bij voorbaat uit op een fiasco. Want iedere keer dat je een keuze maakt heb je voor het een en tegen het andere gekozen. Zodra het pro zijn intrede doet, volgt het anti als een schaduw. Het leven stroomt van de ene kant naar de andere. Je bent zeker en onzeker, gelukkig en ongelukkig, zo is het leven nu eenmaal. Er is niets aan te veranderen..Je moet zowel in-als uitademen anders gaat het ritme verloren en zonder dit ritme is er geen leven mogelijk

Ademen betekent hier-en nu zijn

De ademhaling verbindt ons met het hier-en nu, met de werkelijkheid.. Biologisch gezien maakt de ademhaling deel uit van het autonome zenuwstelsel. Dat betekent dat zelfs wanneer je onbewust bent, zoals wanneer je slaapt, je gewoon door blijft ademen. Hoewel de ademhaling geheel automatisch gaat, gebeuren er als je oplet soms interessante dingen. Optimaal is de ademhaling alleen als je slaapt. Als jij er zelf niet bent, als je onbewust bent. Zodra je wakker wordt, als je weer bewust word en jij er weer tussen gaat zitten, gaat het mis Dan begin je weer oppervlakkig en gejaagd te ademen. Ben je gespannen of bang dan gaat je adem sneller. Maar het kan ook zijn dat je ademhalingsspieren samentrekken, waardoor je nog maar mondjesmaat ademt. Het moge duidelijk zijn dat je dan ook nog maar mondjesmaat leeft. Daarentegen als je met iets moois wordt geconfronteerd ben je geneigd heel diep te ademen. Je maakt dan contact met het tegenwoordige ogenblik. Hierdoor voel je je één met wat je ziet. Omdat je niet meer door je gedachten in beslag wordt genomen

Déconditionering van de ademhaling

Je ademhaling is van nature vrij. Ze wordt door niets beperkt of geremd, ze is van oorsprong perfect, zelf-regulerend, diep, ruim, ontspannen en spontaan. Spanningen en stress van het dagelijkse leven hebben zich echter vastgezet in een bepaald ademhalingspatroon. Zo kan het gebeuren dat je nu bij spanningen of angst onbewust controle uitoefent op je ademhaling . Omdat het onbewust is weet je natuurlijk niet beter, maar je weet ook niet meer hoe het is om vol en vrijuit te ademen. Met het verbonden ademen, (de ademtechniek van rebirthing) kun je die onnodig aangeleerde controle weer loslaten Je ademhaling weet nog precies hoe het dit moet doen .Want bij Rebirthing voert je de ademhaling eigenlijk weer terug naar zijn oorspronkelijke toestand . Dit fenomeen wordt ook wel adembevrijding of breathing release genoemd. Je kunt het gevoel krijgen dat je niet langer alleen door je neus en/of mond ademt maar ook met alle porien van je lichaam. Het kan ook zijn dat je het gevoel krijgt dat het ademen buiten je om gebeurd, alsof je geademd wordt. Je kunt ook de indruk krijgen dat de lucht die in en uit je gaat als warme honing is, romig en vloeibaar van kwaliteit. Het is een hergeboorte. Want je begint weer te ademen als een pasgeboren baby, waarbij je kunt zien dat adem en energie vrij spel hebben. Het is steeds weer een enerverend moment als dit zich tijdens een sessie voordoet.

Het verschil tussen leven en dood

Het verschil tussen leven en dood is ademen. Hoe je ademhaalt zegt veel over hoe je leeft. Door je aandacht op je adem te richten, kun je ervaren hoe je voortdurend bezig bent de levensstroom te manipuleren. Los en vrij ontspannen en intens ademen, zodat het leven tintelend door je lichaam stroomt, kan heerlijk zijn. Deze doorstroming brengt vaak ook vastgehouden, weggestopte en soms onbewuste ervaringen naar boven. Maar zowel je lichaam als je gevoel is zoveel stroming en energie niet gewend. Angst om pijn te voelen, angst om dingen los te laten, angst om toe te geven, angst om te genieten en te ontspannen; een vrije ademhaling kan deze gevoelens omhoog brengen.Toegeven aan wat je tegenhoudt geeft ruimte aan je levensenergie en levensvreugde. Goed ademen kan je helpen om meer open en ontspannen met je leven om te gaan

Eeuwenoude wijsheid

Bij het ademhalen gaat men aldus te werk:
men houdt de adem in en concentreert zich.
Heeft men zich volledig op de adem gericht,
dan schept deze ruimte om zich heen.
Als hij voldoende ruimte heeft geschapen, zakt hij omlaag.
Is hij omlaag gezakt, dan komt hij tot rust.
Is hij tot rust gekomen, dan stolt hij als ware.
Eenmaal gestold, ontkiemt hij.
Als hij uitgekiemd is, begint hij te groeien.
Is hij volgroeid, dan moet men hem terugduwen.
Tegen de druk in gaat hij dan omhoog tot aan de schedel.
Boven drukt hij dan tegen het schedeldak, van onderen tegen het stuitje.
Wie dit weet te bewerken, zal leven.
Wie het andersom doet, zal de dood sterven'


Een inscriptie, verdeeld over twaalf stukken jade en afkomstig uit de zesde eeuw voor Christus

De verbinding tussen lichaam en geest

In de moderne alternatieve psychotherapie en hedendaagse zelfontwikkelingstrajecten wordt steeds meer gebruik gemaakt van ademtherapie, zoals Rebirthing , Holotropic breathwork, Reichiaans ademwerk en Emotionele ademtherapie.Maar waarom juist ademtherapie? Dit komt wat mij betreft omdat er geen systeem bestaat dat ontvankelijker op de psyche reageert dan de ademhaling. Zoals de ademhaling onze psychische toestand kan veranderen, zo kan anderzijds onze psychische toestand de ademhaling in sterke mate veranderen. Door blijdschap, gelukzaligheid, stress, woede, verdriet of depressiviteit, wordt de ademhaling of geremd of juist verdiept en versneld. Het effect van psychische invloeden op de ademhaling, is vooral terug te vinden in die mate waarin de ademhalingsspieren en in het bijzonder het middenrif gespannen zijn. Iedere spanning is direct aan het ritme van de ademhaling te merken. Wie angstig en onzeker is trekt onwillekeurig zijn borst in.. Wie loslaat slaakt een zucht van verlichting. Wie niet kan doorademen, voelt zich benauwd, lusteloos en vaak depressief. Wie zijn gevoel wil onderdrukken, reduceert zijn ademhaling. Wie diep en volledig ademhaalt blaakt meestal van energie en levenskracht. Helaas blijken de psychologische aspecten van de adem in de reguliere geestelijke gezondheidszorg vrijwel onbekend te zijn.. Vandaar dat er zelden gebruik van wordt gemaakt. Zolang deze onbekendheid blijft bestaan , blijven een aantal goede ademtherapieen voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg onbenut.

De wijze Ademhaling

Het eerste wat we doen als we geboren worden is inademen. Pas na de eerste ademhaling van de pasgeborene haalt ook de omgeving opgelucht adem of slaakt een zucht van verlichting. Tot op dat moment houd men vaak de adem in. Het laatst wat we uiteindelijk doen in het leven is de adem uitblazen.We vinden ademen een zo natuurlijke en vanzelfsprekende zaak dat we er zelden of nooit aandacht aan besteden.. Maar in spreekwoorden en oude volkgezegden schuilt vaak een diepe wijsheid. . Even ‘uitpuffen’ na een zware inspanning is in feite de manier om weer snel tot rust te komen. Een ‘zucht van verlichting slaken’ is een goede manier om spanningen af te reageren. In onze op de materie ingestelde cultuur zijn we teveel bezig met hebben, het naar ons toe halen, geld, eer, kennis, macht enz.. Dit komt ook in het werkwoord ‘ademhalen’ tot uitdrukking. Maar ‘ademhalen’ betekent echter zowel inademen als uitademen, naar je toe halen en weer teruggeven, zodat nemen en geven in evenwicht zijn .Maar wij willen alles behouden. Hiermee vergiftigen we onszelf, omdat we het verbruikte niet meer terug kunnen geven. We krijgen niettemin altijd in dezelfde mate terug als we geven. Geven we helemaal niets meer terug dan wordt de stroom onderbroken en komt er niets meer achter aan, net eender als met de ademhaling

.

Een reiniging van je hele systeem

De meest efficiente manier om je energie-niveau te verhogen is bewust ademen Zoals dat gebeurt met sommige intensieve vormen van ademtherapie zoals Rebirthing, Holotropic Breathing, Reichiaanse Ademtherapie en Emotionele ademtherapie. Hierdoor krijgt de binnenkant van het lichaam een enorme energie-douche. Dat betekent dat alle organen een grote schoonmaakbeurt krijgen. Net zoals het belangrijk is om regelmatig de buitenkant van het lichaam te douchen, is interne hygiene essentieel voor een goede gezondheid. Want deze energie-douche geeft het volledige systeem nieuwe kracht. Bovendien worden door het intensieve ademen alle interne organen gemasseerd en voorzien van een grote hoeveelheid vers bloed en voedende bestanddelen. En tegelijkertijd worden alle afvalstoffen direct afgevoerd. Aangezien lichaam en geest één geheel vormen wordt ook de geest gereinigd van oude negatieve gedachtenpatronen en de weg geopend voor nieuwe inzichten.

De vrije ademhaling

Ademen is zoveel meer dan een uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas. Hoewel we ons dat zelden realiseren is onze ademhaling eigenlijk een wonder op zich. Het is een mysterieuze beweging, een ritmisch proces van eb en vloed, van samentrekken en uitzetten, van geven en nemen, van komen en gaan, van opstaan en ondergaan, van geboren worden en sterven. Het is een beweging die vanzelf ontstaat maar die ik ook kan beinvloeden. Doordat ik adem ontstaat er een eindeloze verbinding tussen mijn lichaam en geest, tussen mijn onderbewuste en bewuste, tussen mij en de ander en tussen mij en de kosmos. Hoe meer ik mij aan mijn adem overgeef hoe dieper die verbinding voelt.Mijn adem is de toegangspoort naar mijn innerlijke bewogenheid. Mijn manier van ademen vertelt me ik me voel en hoe ik op dit moment ben.De manier waarop ik ademhaal zegt alles over hoe ik in de wereld sta. Een vrije inademing geeft mij een gevoel van aanwezig zijn, power, helderheid, ruimte, klaar om ergens op af te gaan ,in actie te komen. Bij een vrije uitademing kan ik me overgeven, dingen laten gebeuren, loslaten en laten gaan. Maar een vrije ademhaling komt zelden voor. Ik reduceer of blokkeer mijn adem juist om niet te voelen. Zo heeft iedereen min of meer zijn eigen manier van ademen, zijn eigen ritme en zijn eigen weerstand om vrij in-en uit te ademen. Met deze manier van ademen houden we controle over onszelf en onze omgeving. Het is een onbewuste verdediging die ons belet de vrije stroming van energie in ons lichaam te ervaren. Het verhindert tevens elke verandering waar we zo naar verlangen, maar waar we ook zo bang voor zijn.Bij een vrije ademhaling kom ik in een natuurlijke harmonie met mezelf en mijn omgeving. Dit schept een innerlijke ontmoeting tussen lichaam en geest. Deze ontmoeting laat mij zijn wie ik ben. Dit doet de zin van het leven herboren worden waarnaar ik vaak tevergeefs zocht.Bij een geblokkeerde ademhaling gaat die ontmoeting aan mij voorbij en daarmee ook de zin van het leven. Iemand die niet vrij kan ademen ziet het dus niet meer zitten.

Natuurlijke ademhalingsimpulsen

Uit lichaamsgerichte kringen hoor je de laatste tijd steeds meer geluiden dat we vaker zouden moeten toegeven aan onze natuurlijke ademhalingsimpulsen. Wat dat zijn natuurlijke ademhalingsimpulsen? Ik noem er enkele: niezen, geeuwen, zingen, hoesten, snuffelen, snuiven, boeren, schreeuwen, zuchten, blazen, steunen, lachen, huilen, gillen en fluiten. Deze natuurlijke impulsen zijn voor een groot deel verdrongen, omdat ze maatschappelijk veroordeeld worden als primitief, onbeleefd, kortom als onfatsoenlijk gedrag. Je hoort je nu eenmaal aan de beleefdheidsregels te houden. Dat zie je bijvoorbeeld als iemand in gezelschap moet geeuwen.. Eerst houdt men de hand voor de mond en vervolgens probeert men de geeuw te onderdrukken, zodat niemand het ziet. Hierdoor blijft het allemaal in een verkrampt mond-en keelgebied steken .Het is ook onbeleefd als we uitbundig lachen of te nadrukkelijk niezen. Helaas bewijzen we er onszelf geen dienst mee , als we de meest oorspronkelijke vorm van ademhalen er onder houden. Want deze natuurlijke impulsen zijn de steunpilaren voor een levendige ademhaling. Maar door het uiten van onze natuurlijke impulsen geven we niet alleen de ademhaling de nodige levendigheid, maar geven we ons ook de mogelijkheid om onze psychische spanningen kwijt te raken.

De gezonde ademhaling

Aan een gezonde ademhaling komt je hele lichaam te pas. Inademen begint met een buitenwaartse beweging van je buik, waardoor het middenrif zich samentrekt en de buikspieren zich ontspannen. De uitzetting plant zich dan voort naar de borstkas. Zij wordt niet halverwege afgebroken. Uitademen begint als ontspanning van je borst en plant zich als samentrekking naar het bekken voort. Bij een gezonde ademhaling maakt de voorkant van je lichaam een golfbeweging. Wanneer je in liggende houding volledig uitademt, komt je bekken vanzelf omhoog. terwijl je schouders zakken en je hoofd achterover valt Je gezonde ademhaling kan verstoord zijn door angsten uit je jeugd. Wanneer die angst voortduurt kan de verstoorde ademhaling de vorm aannemen van een verstrakking in borst en buik. Hierdoor kunnen angsten nog sterker worden door je onvermogen om vrij te ademen onder emotionele druk

Prana

Een goede ademhaling is nodig voor een gezond lichaam en geest. Het maakt lichaam en geest vitaal en beweeglijk en zorgt voor een goede zuurstof balans in bloed en weefsels. Tevens vergroot het in het algemeen de maag-, borst-, en sleutelbeen beweeglijkheid. Duizenden jaren geleden was men in het oosten reeds bekend met het verschijnsel 'prana'. Dit is een bepaalde vorm van energie die met de zuurstof wordt opgenomen. Prana is een etherische kracht die via de ademhaling wordt geabsorbeert, omgezet en naar de verschillende lichaamsdelen getransporteerd via de centra van trillingsenergie De ingeademde prana kan kwalitatief beter worden wanneer speciale ademhalingstechnieken worden toegepast. In sommige gebieden van de wereld bevat de lucht een hoge concentratie prana Vooral in kustgebieden, in het hooggebergte en in zonrijke streken. Herstellingsoorden vindt men dan ook altijd in zulke gebieden

De kracht van de adem

Als we goed ademen zouden we ons stukken beter voelen. Maar helaas knijpen we onze adem af om onze gevoelens en emoties onder controle te houden. De meeste mensen ademen heel zuinig. Als we onder druk staan hebben we zelfs de neiging de adem in te houden. Ook in eenvoudige stress-situaties zijn we gewend onze ademhaling tot een minimum te reduceren. Hierdoor neemt de spanning toe en worden we rusteloos en gejaagder. Wanneer er vrijwel geen ademhaling plaatsvindt, kan er ook geen lucht binnenkomen. De fles zit vol met gebruikte lucht en de persoon in kwestie wringt zich moeizaam door het leven. Diep ademen daar en tegen laadt ons op en brengt ons letterlijk tot leven. We zien er beter uit en voelen ons ook beter. De ogen schitteren, de spieren hebben de juiste spannig, de huid heeft een heldere kleur, het lichaam is warm. We zijn beter in staat om onze gevoelens en emoties te uiten. Kortom we zijn volledig ontspannen