Inademen is leven, uitademen de dood

Het eerste wat een pasgeborene doet is inademen. Dat is nogal logisch, want er zit nog geen zuurstof in zijn longen. Daarvoor moet hij eerst inademen.De eerste handeling van een pasgeborene is inademen.. De laatste handeling van een bejaarde is uitademen. Wanneer je geboren wordt kun je niet uitademen. Als de dood zich voltrekt kun je niet inademen. Het leven begint met inademen en eindigt met uitademen Maar de ademhaling is een ritmisch gebeuren. Zij bestaat uit twee fasen, in/en uitademen. Het inademen dwingt tot uitademen en het uitademen tot inademen. Dus de dood voltrekt zich niet op het einde van je leven, maar bij iedere uitademing sterf je een beetje en bij iedere inademing wordt je opnieuw geboren. Met de eerste inademing zet je als het ware de eerste stap in de buitenwereld. Je wordt zelfstandig en vrij door je los te maken uit de symbiotische eenheid met je moeder . Bij een blokkade op de inademing blijkt vaak de angst om de eerste eigen stap in de vrijheid en zelfstandigheid te zetten. De vrijheid beneemt je als het ware de adem, het roept angst op. Een blokkade op de uitademing geeft vaak te kennen dat er angst bestaat om het leven los te laten. De laatste uitademing in de vorm van de dood geeft uiteindelijk de laatste mogelijkheid om het leven voor goed los te laten.

Met de verbonden ademhaling draaien we het hele proces weer om.Want een onderdrukkende ademhaling kun je natuurlijk ook weer vrij maken. Door verbonden te ademen komt er spontaan een energiestroom op gang. Deze kan krachtige maar soms ook onderdrukte angstige of pijnlijke gevoelens bevatten. Maar deze verdwijnen vanzelf als je leert deze gevoelens te ervaren zonder je er mee te identificeren of ze opnieuw te onderdrukken. In eerste instantie lijkt het moeilijk om alles volledig te accepteren zoals het is. Maar in werkelijkheid is er niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en deze naar binnen en dan weer naar buiten te laten vloeien , zonder ze in te houden of te onderbreken. Hoe vloeiender je ademhaling is, hoe gemakkelijker je het leven als het ware van zelf gaat accepteren zoals het is. Ook zul je gaan merken dat je meer ontspannen bent en gemakkelijker meestroomt met alles wat je in je leven tegenkomt