Chronische spanningen loslaten

De meeste chronische spierspanningen komen voort uit onopgeloste vroegere conflicten. Als deze spanningen vrij komen en je makkelijker gaat ademen, komen vaak ook de gevoelens die de spanningen veroorzaken aan het licht. Pas als je lichaam zich ontspant en je vrijer ademt kun je ook emotioneel vrijer worden. Ook kun je tot de ontdekking komen dat je door het loslaten van te hoge verwachingen je eveneens kunt bevrijden van spanningen. Door met je adem de ruimte in te nemen die je nodig hebt kun je een kracht voelen stromen, welke je tot alles in staat doet zijn