In-en uitademing leven en dood

Het eerste wat wat we doen als we op de wereld komen is inademen. Het laatste wat we doen als we de wereld verlaten is uitademen. Dus het leven begint met inademen en eindigd met uitademen. Elke keer dat we inademen worden we opnieuw geboren en elke keer dat we uitademen gaan we een beetje dood. In- ademen betekent leven en uitademen sterven. Wanneer je logisch denkt zou je kunnen zeggen dat het beter is om voortaan alleen maar in te ademen en niet uit te ademen. Maar dat is natuurlijk niet zo, want als je niet meer uitademt val je onmiddelijk dood neer. Dus als je kiest voor één van beiden zit je in de problemen. Omdat de in-en uitademing niet op zichzelf staan, het zijn geen tegengestelde delen, maar het zijn twee helften van een proces. Die twee helften zijn organisch verbonden, daarom kun je ze niet splitsen. Vandaar dat wanneer je alleen het leven ziet, het je volledig ontgaat. Want kijk maar hoe de dood verborgen zit in alles wat leeft. Als je dat kunt zien, kun je ook het omgekeerde zien. Dus zodra je je vastklampt aan het leven, klamp je je ook vast aan de dood