Ademen is inspanning & ontspanning

Wanneer we gespannen zijn is de inademing oppervlakkig en hoog in de borst. Je kunt dit zien als een weerspiegeling van het gezegde: ‘Het zit hem hoog’.Psychische processen en de wijze van inademen hangen dus nauw met elkaar samen. Maar ook het omgekeerde is waar. Wanneer we langere tijd oppervlakkig en hoog in de borst inademen dan raken we op den duur gespannen. Gaat daarna de druk weer wat van de ketel af en worden we kalm en rustig dan ademen we met een zucht opgelucht diep uit. Psychische processen en de manier van uitademen hebben dus ook een samenhang. Maar ook hier is het omgekeerde van toepassing. Wanneer we de uitademing gewoon loslaten is dat een expressie van bevrijding, ontspanning en rust . Dit heeft tot gevolg dat de inademing omlaag zakt naar het middenrif. Dat betekent dat we weer op een natuurlijke wijze gaan ademen, zoals kleine kinderen dat vanzelf doen. Door deze manier van ademen wordt het meest gunstige psychische klimaat geschapen. Voor het bevorderen van de juiste psycho-somatische conditie is dit van grote betekenis