De Circulaire ademhaling

 

Er is sprake van een circulaire ademhaling als de in-en uitademing een  doorlopende beweging is, zonder pauzes of onderbreking. Ik gebruik de term circulaire ademhaling omdat dit een beeld oproept van een ademhaling, die als een cirkel, geen begin en geen einde heeft. Maar hoe we het ook noemen de nadruk blijft liggen op een steeds herhalende beweging van een naar binnen en naar buiten stromende ademhaling, zonder deze te onderbreken, in te houden of af te knijpen. Door de adem af te knijpen hebben we in het verleden de energie van alle psychische stress, traumatische ervaringen en andere residu’s verdrongen. Die verdrongen energie werd in het zenuwstelsel opgeslagen. Maar de ademhaling die energie onderdrukt kan die ook weer bevrijden. Want door voluit en vrijuit te ademen kunnen we die opgeslagen energie ook weer vrijmaken. Een bewust circulaire ademhaling biedt ons die mogelijkheid. Hoe moeilijk het ook lijkt te zijn, in werkelijkheid is er niet meer voor nodig dan de aandacht naar onze ademhaling te brengen en deze naar binnen en dan weer naar buiten te laten vloeien. Wanneer die ademhaling bovendien samenvalt met een innerlijke houding van dynamische ontspanning en actieve acceptatie, ontstaat een gevoel van:  ‘alles is goed zoals het is’. Het gaat hier dus niet  om jezelf te veranderen, of te verbeteren Voor sommigen kan dit misschien tijdelijk bevrijdend zijn. Maar het gaat uit van de veronderstelling dat wanneer je ‘anders’ zou zijn je je gelukkig en bevrijd zou voelen. Dat is een miskende aan ‘tijd gebonden gedachte’. Het gaat hier om buiten ‘de tijd’ contact te maken met het huidige moment, waar alles al perfect is