De Levensadem


Als je beter ademt, voel je je beter. De oude Grieken wisten reeds dat iemands ademhaling direct verband houdt met zijn emotionele toestand. 'Psyche' komt van een Grieks woord dat ' ziel' ging betekenen, nadat het oorspronkelijk ' levensadem' had betekent. Er bestaat er geen systeem dat ontvankelijker op de psyche reageert dan de ademhaling. Zoals de ademhaling onze psychische toestand kan veranderen, zo kan anderzijds onze psychische toestand de ademhaling in sterke mate veranderen. Door blijdschap, gelukzaligheid, stress, woede, verdriet of depressiviteit, wordt de ademhaling of geremd of juist verdiept en versneld. Het effect van psychische invloeden op de ademhaling, is vooral terug te vinden in die mate waarin de ademhalingsspieren en in het bijzonder het middenrif gespannen zijn. Iedere spanning is direct aan het ritme van de ademhaling te merken. Wie angstig en onzeker is trekt onwillekeurig zijn borst in.. Wie loslaat slaakt een zucht van verlichting. Wie niet kan doorademen, voelt zich benauwd, lusteloos en vaak. Wie zijn gevoel wil onderdrukken, reduceert zijn ademhaling. Door een ontoereikende ademhaling neemt de vitaliteit af en nemen vermoeidheid en uitputting toe. Ook depressies komen voort uit een teruggehouden ademhaling. Wie slecht ademt gloeit niet van het leven, maar is koud, duf en levensloos. Wie diep en volledig ademhaalt blaakt meestal van energie en levenskracht. Helaas blijken de psychologische aspecten van de adem in de reguliere geestelijke gezondheidszorg vrijwel onbekend te zijn. Vandaar dat er zelden gebruik van wordt gemaakt. Zolang deze onbekendheid blijft bestaan , blijven een aantal goede ademtherapieen voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg onbenut.