Belangrijk Ademwerk

Voordat hier in het Westen de adem als psycho-spiritueel helende techniek werd ontdekt, gebruikten mensen in het oosten al honderden jaren bewust de ademhaling voor hun gezondheid en als middel om tot hogere staten van bewustzijn te komen Het belangrijkste ademwerk dat zich de laatste decennia in het Westen heeft verspreid is Rebirthing, Holotropic Ademwerk en Reichiaans Ademwerk. Het zijn op zichzelf staande Lichaamsgerichte psychotherapieen, maar kunnen ook een waardevolle aanvulling zijn op reguliere gesprekstherapieen. Veel therapeuten verwijzen hun clienten dan ook naar dit ademwerk vanwege hun doeltreffendheid in het aan het licht brengen en integreren van van traumatische gebeurtenissen. Soms zelfs door bewust de behoefte te vermijden om over het probleem te spreken Deze vormen van ademwerk worden door vele deskundigen als de meest efficiente manieren beschouwd om onderdrukte negatieve gebeurtenissen en emotionele conflicten uit het verleden die nog altijd invloed hebben op ons huidige gedrag te verwerken en te integreren.