Actieve acceptatie

Actieve acceptatie wil zeggen zo volledig en volmondig ja zeggen tegen de omstandigheden van het hier-en- nu. Je accepteert alles wat er gebeurt, de steeds veranderende omgeving, je lichaam, je gedachten en emoties. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat je er blij mee bent, of het er mee eens bent. Actieve acceptatie komt neer op geen energie meer steken, geen weerstand meer bieden of ontkennen van iedere optredende gebeurtenis. Je accepteert het leven zoals het zich voordoet. Een krachtig vasthouden aan een houding van niet-acceptatie maakt je innerlijk meer kapot dan welke uiterlijke omstandigheid dan ook..Je kunt je beter overgeven aan alles wat er gebeurt en met de stroom meegaan. Hoe moeilijk het ook is om je huidige omstandigheden te accepteren, je kunt altijd bewust en moeiteloos een stromend en ademhalingsritme in stand houden. In werkelijkheid is daar niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en de keuze te maken om deze naar binnen en weer naar buiten te laten vloeien, zonder onderbrekingen. Als je adem verbonden en vloeiend is, zul je merken dat je het leven moeiteloos zal accepteren zoals het is, dat je meer ontspannen bent en gemakkelijk meestroomt met alles wat er gebeurt