Adem & Acceptatie

Actieve acceptatie wil zeggen zo volledig en volmondig ja zeggen tegen de omstandigheden van het moment. Je accepteert alles wat er gebeurt, de steeds veranderende wereld, je lichaam, je gedachten en emoties. Dat hoeft niet te betekenen dat je er blij mee bent of het er mee eens bent. Actieve acceptatie wil zeggen dat je geen energie meer steekt in weerstand bieden aan, je verzetten tegen, of het ontkennen van optredende gebeurtenissen. Je accepteert het leven zoals het zich voordoet. Het sterk vasthouden aan een houding van niet-acceptatie maakt je innerlijk meer kapot dan welke uiterlijke omstandigheid dan ook. Je kunt je beter overgeven aan alles wat er gebeurt en met de stroom meegaan. Hoe moeilijk het ook is om je huidige omstandigheden te accepteren, hoe lichamelijk je ook uitgeput bent, je kunt altijd bewust en moeiteloos een stromend ademhalingspatroon in standhouden . Er is niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en de keuze te maken om deze naar binnen en weer naar buiten te laten vloeien. Als je ademhaling vloeiend is , zul je merken dat je als het ware vanzelf het leven gaat accepteren zoals het is, dat je meer ontspannen bent en gemakkelijk meestroomt met alles wat er gebeurt