"Een satanische val"

Natuurlijk blijkt bij toetsing aan het Woord deze Rebirth methode een satanische val te zijn waarin mensen van de eenvoudige waarheid in Christus worden afgetrokken. Rebirthing is een satanische imitatie van de wedergeboorte zoals die in de Bijbel beschreven wordt. Iemand wordt niet wedergeboren door een duivelse zelfverlossingsmethode, maar door geloof in het volbrachte werk van God zelf en wel door de Heilige Geest door geloof en uit genade. Ziekte en dood zijn niet ontstaan door een vergeten kennis, maar door zonde en schuld. Iemand, wiens zonden niet bedekt zijn door het bloed van Christus is absoluut verloren. Dit te ontkennen is de grote truc van de Tegenstander. Satan is geen verzinsel van negatief denkende mensen maar een levensgrote realiteit die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Bij de Rebirthing methode staat het gevoel en de intuÔtie voorop. Die moeten alle leiden. Alleen ervaringen tellen mee. Er bestaat geen absolute waarheid; die bepaal je voor jezelf. De normale denkremmingen worden weggeademd. De eerste ontspannen ademhaling na de opgewekte hyperventilatie wordt de nieuwe hergeboorte-schreeuw, de oerschreeuw. (In Promise 2e jaargang nr. 2 wordt de bijbelse inhoud getoond.) Dit alles schuilt achter de zgn. adem- en ontspanningsoefeningen van Rebirthing. Zelfverlossing is geen weg tot eeuwig leven. Laat u niets wijs maken, door de (Westerse) Goeroes met hun verraderlijke technieken. Houd afstand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Bovenstaand artikeltje is afkomstig van de Stiching Promise

Doelstelling van deze stichting is: verkondiging van het evangelie van Jezus Christus dit door het toetsen van allerlei maatschappelijke en geestelijke stromingen en denkwijzen vooral op medisch en psychosociaal gebied, aan het Woord van God, de Bijbel.