Dynamisch ontspannen

De tweede fase van energie-in-beweging is de dynamische ontspanning van het lichaam. Want tijdens het onderdrukken van emoties zetten spanningen zich vast in ons lichaam, hierdoor stroomt de emotionele energie niet meer. Deze fysieke spanningen kunnen na verloop van tijd chronisch worden. Zo ontstaat uiteindelijk een blokkade. Dynamische ontspanning is iets anders dan de statische vormen van ontspanning zoals: drugs, alcohol, tv kijken of met vakantie gaan. Hoewel deze vormen zeker een ontspannende werking hebben, komen ze in feite tot stand door de energie-in-beweging te onderdrukken. Het geeft ons geen levendig gevoel. Het heeft niet de helende werking van dynamisch ontspannen. Integendeel het gaat ten koste van ons fysiek en emotioneel welzijn. Met dynamische ontspanning daar en tegen stroomt de energie moeiteloos door ons hele systeem. Dit stimuleert onze emotionele gezondheid, vitaliteit en creativiteit. Hierdoor 'stromen' we met meer gemak door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen heen. Dynamische ontspanning kan op vele manieren tot stand komen b.v. via relaxatie of massage of andere vormen van lichaamswerk Een effectieve methode van dynamische ontspanning gaat altijd gepaard met een houding van actieve acceptatie, maar ook met de volgende fase van energie-in-beweging namelijk, het verbonden ademen.