De in-en uitademing is één geheel

Onze ademhaling gaat naar binnen en naar buiten en wij leven tussen die twee tegenpolen in. Je kunt niet kiezen tussen alleen inademen en niet uitademen. Je kunt alleen inademen omdat je ook uitademt. In-en uitademing kunnen niet gescheiden worden, ze horen bij elkaar.Ze vullen elkaar aan door hun tegengestelde eigenschappen. Het leven kan ook niet gehalveerd worden, het is een geheel. Je kunt geen voorkeur bepalen, want het leven is zowel het een als het andere. Probeert je toch een keuze te maken dan loopt dit bij voorbaat uit op een fiasco. Want iedere keer dat je een keuze maakt heb je voor het een en tegen het andere gekozen. Zodra het pro zijn intrede doet, volgt het anti als een schaduw. Het leven stroomt van de ene kant naar de andere. Je bent zeker en onzeker, gelukkig en ongelukkig, zo is het leven nu eenmaal. Er is niets aan te veranderen..Je moet zowel in-als uitademen anders gaat het ritme verloren en zonder dit ritme is er geen leven mogelijk