Creatieve keuzes maken

Willen we volledig gebruik kunnen maken van onze creatieve energie dan beginnen we met de eerste drie fasen van energie-in-beweging: actieve acceptatie, dynamisch ontspannen en verbonden ademen. Tijdens deze drie fasen ontwikkelen zich creatieve energieen. Als we de huidige omstandigheden accepteren, daarin ontspannen, en met de omstandigheden meeademen stimuleren we de vrijstromende energie in beweging en krijgen we meer zelfvertrouwen in alles wat we doen. We maken elke dag keuzes (vaak onbewust) die leiden tot positieve of negatieve veranderingen in ons leven. Maar we beschikken ook over een aangeboren vermogen om bewust aan de energie-in-beweging een zinvolle richting te geven. We hebben bijvoorbeeld een duidelijk beeld van de toekomst en de energie zet zich in beweging om dit beeld te scheppen. We voelen een sterk verlangen naar een bepaald doel en de energie zet zich in beweging naar het gewenste resultaat. We stellen ons bewust open voor een geliefde en de energie zet zich in beweging om ons te verbinden met degene die men lief heeft .Want dat wat we voelen en denken wordt werkelijkheid, die vorm neemt energie-in-beweging aan. Dus accepteer op actieve wijze de mensen, omstandigheden en gebeurtenissen in je leven. Ontspan daarin. Adem in alle vrijheid En schep je eigen werkelijkheid